28+2Staying InsideV
V / Holz, 16 Fenster, Farbe / 240 x 320 x 420 cm